bioterra.ro Web analyticsfb fb

FACULTATEA - INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE


Facultatea de Inginerie a Produselor Alimentare ( I.P.A.) functioneaza din anul 1997, fiind acreditata in 2005 si are durata de studii de 4 ani, curs de zi cu 240 de credite, conform Acordului Bologna.

Recunoasterea academica a Facultatii IPA este rezultatul unei politici institutionale constante si competitive la nivel national si international de educatie si de cercetare de profil.

Absolventii facultatii noastre acumuleaza in perioada de studii cunostintele teoretice, tehnice si manageriale necesare pentru a fi pregatiti sa faca fata cu succes competitivitatii de pe piata muncii la nivel national si international.

Disciplinele studiate pe parcursul anilor asigura studentilor cunostintele necesare conducerii unor procese de productie din industria alimentara si trecerea la fabricatii complexe, într-o dinamica diversificare, impunand tehnici de control si urmarirea productiei, fundamentate stiintific, astfel încat viitori absolventi vor putea conduce societati comerciale de productie a produselor alimentare, asigurand obtinerea unor produse alimentare de calitate corespunzatore normelor UE.

Activitatea didactica se realizeaza in spatii proprii: amfiteatre, sali de curs si seminarii, laboratoare dotate corespunzator standardelor UE, spatii de productie din domeniul industriei alimentare pentru efectuarea practicii tehnologice specifice disciplinelor din planul de invatamant.

Pregatirea studentilor este asigurata de cadre didactice de prestigiu, pentru a deveni specialisti in domeniile:

• Tehnologia producerii si procesarii alimentelor
• Securitate si siguranta alimentara
• Obtinerea de alimente ecologice si pentru utilizare nutritionala particulara
• Managementul unitatilor cu profil de industrie alimentara
• Controlul calitatii alimentelor in unitatile de profil de
• Industrie alimentara
• Marketigul produselor alimentare — design ambalaje si produse alimentare
• In activitatea de cercetare si inventica din domeniul
alimentar si nutritional
• In activitatea didactica de profil

Activitatea didactica in cadrul facultatii IPA
Misiunea didactica si strategica a cadrelor didactice din cadrul facultatii noastre este :

• pregatirea si formarea de specialisti performanti in domeniul ingineriei produselor alimentare, in deplina concordanta cu cerintele si standardele europene din domeniul de competenta a programului de studiu IPA.
• perfectionarea procesului de invatamant in scopul realizarii conexiunilor interdisciplinare pentru aplicarea in practica a cunostintelor de inginerie tehnologica .
• preocuparea cadrelor didactice pentru asigurarea bibliografiei de specialitate cu tratate, manuale si cursuri tiparite.
• permanenta modernizare a planurilor de invatamant in conformitate cu prevederile celor stabilite prin Acordul Bologna, la care Romania este parte semnatara, precum si adaptarea la cerintele impuse de standardele existente.

Activitatea stiintifica si de cercetare a facultatii IPA

Strategia privind activitatea de cercetare din cadrul Facultatii Ingineria Produselor Alimentare urmareste atingerea urmatoarelor obiective principale:

• Participarea la competitia de alocare a fondurilor de cercetare stiintifica dupa criterii competitive, în functie de prioritatile stabilite la nivel national si de performantele obtinute;
• Stimularea participarii cadrelor didactice si ale studentilor la programele nationale si internationale de cercetare stiintifica, difuzarea si valorificarea rezultatelor stiintifice ale acestor participari;
• Incurajarea si stimularea activitatilor de cercetare stiintifica, de proiecte, expertiza si consultanta, finantate prin contracte incheiate cu agenti economici si cu alte institutii si organisme, din tara noastra si din alte tari;
• Organizarea de colective de cercetare multi si interdisciplinare, pentru rezolvarea unor probleme complexe care necesita contributia unor specialisti din domenii diferite (învatamant, cercetare, proiectare si productie);
• Atragerea in activitatea de cercetare stiintifica si cointeresarea materiala si morala a studentilor care dovedesc aptitudini pentru cercetarea stiintifica, in vederea formarii si recrutarii viitoarelor promotii de cercetatori.
• Afirmarea si popularizarea performantelor stiintifice si de creativitate ale membrilor comunitatii universitare, pe plan national si international, instruirea si acordarea anuala ale unor premii ale Facultatii ca semn de recunoastere si in scopul stimularii performantelor stiintifice, precum si promovarea acestora.

Temele de cercetare stiintifica vizeaza cu precadere rezolvarea eficienta a unor probleme specifice industriei alimentare, de obtinere si procesare a alimentelor in sistem ecologic, nepoluant, conform normativelor europene, de bio-securitate, de siguranta alimentara, etc.

De asemenea, sunt studiate probleme sub aspect tehnic, economic, juridic si mai ales tehnologic ca: obtinerea unei game de produse alimentare naturale cu virtuti terapeutice, alimente probiotice, sucuri naturale si biostimulatoare, produse alimentare dietetice, produse alimentare ecologice, etc.

Cadrele didactice din cadrul IPA si-au adus contributia la realizarea unor studii individuale în cadrul unor teme de cercetare contractate si finantate de MECI, care se deruleaza în alte universitati si institute de cercetare nationale cu care colaboram.

Colectivul de cercetare al Facultatii I.P.A a avut rezultate de exceptie privind obtinerea unei game de produse alimentare ecologice, premiate cu medalii de aur, argint, bronz si medalia Genius la saloanele mondiale de inventica si tehnologii noi de la Bruxelles, Geneva si Budapesta.
Continutul procesului de invatamant in cadrul facultatii IPA:

• Planul de invatamant aferent programului de studii de licenta I.P.A. cuprinde discipline fundamentale, discipline de specialitate si complementare, grupate la randul lor in discipline obigatorii, optionale si facultative.
• Obiectivele si misiunea programului de studii sunt in concordanta cu planul de invatamant care, prin disciplinele sale asigura o pregatire interdisciplinara cu un profil larg, pe baza unui raport echilibrat intre pregatirea fundamentala si cea de specialitate.
• Disciplinele de studiu din planul de invatamant sunt prevazute intr-o succesiune logica, urmarind acumularea de cunostinte fundamentale in primii 2 ani de studiu, iar disciplinele de specialitate din domeniu sunt studiate in anii III si IV, asigurand compatibilitatea cu programele de studii similare din statele U.E., ponderea disciplinelor fiind exprimata in credite de studii ECTS.
• Disciplinele de studiu cuprinse in planurile de invatamant au fise ale disciplinelor ce contin programele analitice aferente acestora cu evidentierea obiectivelor disciplinei, continutul tematic de baza, repartizarea numarului de ore de curs si seminarii si activitati aplicative pe teme, sistemul de evaluare a studentilor si bibliografia necesara informarii si formarii in cadrul fiecarei discipline.
• Nomenclatorul disciplinelor cuprinse in planul de invatamant si continutul acestora corespund domeniului de licenta si programul de studii pentru care s-au elaborat planurile de invatamant si sunt conforme misiunii declarate.
• Anul universitar este structurat pe 2 semestre a cate 14 saptamani in medie, cu 26 de ore pe saptamana, pentru ciclul I, studii universitare de licenta.
• Fiecare semestru are aproximativ 30 de credite transferabile in sistemul european (ECTS) pentru disciplinele obligatorii, indiferent de forma de invatamant, totalizand 60 de credite pe an . Totalul de credite E.C.T.S. pe ciclul de licenta este de 240.
• In ce priveste formele de verificare (evaluare) a studentilor pe disciplinele de studiu prevazute in planul de invatamant ale intregului exercitiu universitar (4 ani), 42,20 % sunt examene, diferenta de pana 100% a evaluarilor, o reprezinta verficarile,proiectele,referatele, etc.
• Practica se desfasoara grupat pe fiecare an de studii in cadrul centrelor proprii de practica, precum si in cadrul societatilor si institutiilor de profil cu care facultatea noastra are acorduri de colaborare in acest sens.
• Stagiile de practica au loc si in centrele proprii ale Universitatii Bioterra :
- Centrul de practica ‘’ Predeal – Trei Brazi’’
- Centrul de practica ‘’Frasinu, Buzau’’
- Centrul de practica ‘’Zamora – Busteni’’
- Centrul de practica din Slobozia, jud. Ialomita
- Centrul de practica si cercetare ‘’ Comorova – Neptun’’

Baza materiala a facultatii IPA
Facultatea Ingineria Produselor Alimentare, din cadrul U.B.B., dispune de intreaga baza materiala necesara derularii proceselor didactice si de cercetare stiintifica din cadrul programului de studiu I.P.A. , in concordanta cu standardele care asigura desfasurarea unui proces de invatamant de calitate. Spatiile in care isi desfasoara activitatea studentii nostri sunt proprietatea U.B.B.

Facultatea dispune de laboratoare proprii cu dotare corespunzatoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planul de invatamant. Spatiile de invatamant destinate cursurilor (prelegerilor) si seminariilor, corespund calitativ cerintelor unui invatamant modern, fiind dotate cu mobilier adecvat, material didactic, aparatura audio-video de prezentare, iluminat natural si electric, table, ecrane de proiectie filme, diapozitive, retroproiectoare.

Laboratoarele destinate desfasurarii activitatilor specifice programului I.P.A. sunt dotate cu aparatura necesara pregatirii adecvate a studentilor, precum si activitatii de cercetare in domeniu.

Imobilele cu destinatie didactica au fost modernizate, construite si dotate in perioada 1998-2008, fiind realizate in functie de necesitatile unei pregatiri teoretice si practice de un inalt standard de calitate.

De asemenea, in prezent la baza materiala existenta s-a adaugat un nou imobil D+P+2 E+M cu o suprafata construita de 2500 mp in strada Drumul Nicolae Sutu nr. 13-15, Sector 1 , Bucuresti, destinat activitatilor didactice si de cercetare stiintifica, in care sunt amplasate noi sali de curs, seminar, laboratoare didactice si de cercetare, precum si spatii administrative. Aceste noi spatii completeaza si imbunatatesc evident baza materiala deja existenta.

Relatii de cooperare nationala si internationala ale facultatii IPA

În cadrul activitatii de cercetare stiintifica, facultatea IPA colaboreaza cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti”, Sectia de Industrie alimentara - (Protocol Bilateral), cu Institutul de Economie Agrara, cu Institutul de Cercetari Alimentare, Institutul de Cercetari pentru Legumicultura si Floricultura Vidra, SC. Unisem SA, SC. Frasinu SA, unitati de procesare alimentara (Cris-Tim, Danone, Ifantis, Mandi, Panificatie Baneasa, Fabrica de conserve legume-fructe Raureni Rm.Vlcea, SC Procera Agrochemicals Romania SRL, Centrul de perfectionare in Industria Alimentara a cadrelor didactice de profil „New Systems", revista „Calita" de informare a specialistilor din industria alimentara.

De asemenea, avem relatii de colaborare stransa cu o serie de universitati si instituaii prestigioase din strainatate, dintre care amintim: Universitatea de Studii din Firenze, Italia, Universitatea de Studii din Pisa - Italia, Colegiul Vanier din Canada, Institutul de Cercetari Agrochimice din Pisa, Institutul de Certificare Etica si Ambientala din Bologna, Consiliul Local San Giuliano Terme din regiunea Toscana si Institutul Superior pentru Studii Specifice, El Giza din Cairo, Egipt.

Galerie foto
bioterra1
bioterra2
bioterra3
bioterra4
bioterra5
bioterra6
bioterra7
bioterra8
bioterra9
bioterra10
bioterra11
bioterra13
bioterra14
bioterra15
bioterra16
bioterra17
bioterra18
bioterra19
bioterra21
bioterra20
bioterra21
bioterra22
bioterra23
biotera24
bioterra25
bioterra26
biotera27
Inapoi sus
Universitatea Bioterra Bucuresti este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 25963, avand ca scop declarat "educatie si cultura".